طراحی سایت
شنبه 18 ارديبهشت 1400.

 

اخبار تصویری

 

نقشه آنلاین اصغرآباد

نرخ کرایه تاکسی سرویس مدارس برای سال تحصیلی 98-1397 در جلسه ی مورخ 15 شهریور 1397 مطرح و باستناد به بند 8 و 9 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور مصوب گردید که نرخ کرایه تاکسی سرویس مدارس برای سال تحصیلی 98-1397 مبلغ ماهیانه 540/000 ریال داخل شهر و به ازای هر کیلومتر اضافه مبلغ 40/000ریال دریافت گردد که از این مبلغ فوق 13 درصد حق السهم آژانس می باشد.

طراحی سایت
شنبه 18 ارديبهشت 1400.
تاریخ شمسی :
السبت 27 رمضان 1442.
تاریخ قمری :
May 08 2021.
تاریخ میلادی :

وب سایت های دولتی

اوقات شرعی

شهروندمسئول=شهرزیبا

تبلیغات سایت