طراحی سایت
جمعه 17 ارديبهشت 1400.

 

اخبار تصویری

 

نقشه آنلاین اصغرآباد

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1398     به زودی

 

 ** دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1397  **

بدون تغییر و بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 اعمال گردید.

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1396 

  

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1395

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1394

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1393

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1392

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1391

 

 

 

طراحی سایت
جمعه 17 ارديبهشت 1400.
تاریخ شمسی :
الجمعة 26 رمضان 1442.
تاریخ قمری :
May 07 2021.
تاریخ میلادی :

وب سایت های دولتی

اوقات شرعی

شهروندمسئول=شهرزیبا

تبلیغات سایت