شهرداری

شهرداری (8)

 تاسیس شهرداری 1391

 آقای مسعود صابری تهرانی (اولین شهردار) از 28 اردیبهشت 1391 تا 12 آبان 1392

 

 آقای مهندس علی جمالی نژاد (شهردار) از 13 آبان 1392 تا 31 مرداد 1396

 آقای اصغر رشیدی (سرپرست) از 1 شهریور 1396 تا 15 آبان 1396

 آقای دکتر مسعود صابری تهرانی (شهردار) از 16 آبان 1396 تا 13 مرداد 1400

آقای اصغر رشیدی (سرپرست) از 14 مرداد 1400 تا 3 مهر 1400

آقای مهندس رضا غلامرضایی (شهردار) از 4 مهر 1400 تاکنون

آبان 26, 1400

آغاز به کار این دوره از شورا از 1396/6/1 تا 1400/5/13 بوده است.

اعضای اصلی:

1- آقای اسماعیل جاری

2- آقای محمد ملکی   (ایشان از عضویت در شورای اسلامی شهر استعفاء داده اند.)

3- آقای محمدمهدی براتی

4- خانم خدیجه مهرجو

5- خانم مریم جعفری

 

اعضای علی البدل:

1- آقای محمدرضا مجیری

2- آقای حسن حاجیان

شهریور 03, 779
معرفی پرسنل

* آقای مهندس رضا غلامرضایی

(شهردار شهر اصغرآباد)

 

 

 

* آقای اصغر رشیدی

(امور اداری)

 

 

*  پیمان معینی

(مسئول حراست)

 

 

* آقای علیرضا صالحی

(مسئول خدمات شهری)

 

* آقای مهندس مرتضی عباسی

(مسئول شهرسازی)

 

* آقای مهندس مهرداد زمانی

(مسئول امور عمران)

 

* آقای محمدحسن حاجیان

(مسئول امور مالی)

 

* آقای غلامرضا ستاری

(مسئول دفتر شهردار)

 

* آقای مسعود ساعدفر

(مسئول روابط عمومی)

 

* خانم شریفی

(مسئول درآمد)

 

* خانم مرادمند

(حسابدار)

 

* آقای مجید عموشاهی

(کارپرداز)

 

 شرح وظایف واحد های شهرداری

 

 

آتش نشانی و خدمات ایمنی

-         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

-         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری و عقیدتی

-         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

-         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل

-         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف

-         آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار

-         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

   

 

امور اداری و مالی

-         بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق

-         نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

-         بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان

-         نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

-         تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری

-         بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

-         انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها

-         نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

-         همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

-        انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

 

 

امور عمرانی و شهرسازی

-         نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

-         مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور

-         نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری

-         تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

-         انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

 

حوزه شهردار

-         برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها

-         انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمان ها ، ماشین آلات ، تأسیسات شهرداری ها طبق دستورالعمل های ابلاغی

-         رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی ، شهری ، اداری ، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح

-         انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرح ها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی

-         اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات وتنظیم دفاتر خاص املاک

-         پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آنها به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

-         برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع ، به روز و کارآمد شهرداری و سازمان های وابسته

-         انجام سایر وظایف محوله

 

خدمات شهری

-         رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

-         جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

-         حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی یا اشجار یامعابر

-         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

-         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

 

دبیرخانه شورای اسلامی شهر

-         ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن

-         توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمان های مربوطه

-         تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضای شورای شهر

-         درج صورت جلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص

-         حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر

-         انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای مذکور

-         پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر

آذر 03, 1400

POPULAR THIS MONTH

Has no connect to show!

تماس با ما

  • استان اصفهان ، شهرستان خمینی شهر خیابان امامت شهرداری اصغرآباد
  • کد پستی : 8435131445
  • 031-33574701
  • 031-33574702
  • 031-33574703
  • شماره پیامک : 3000130014
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
کل بازدید
2421
3464
2421
18556
4616
45015

IP ادرس : 3.235.176.80
2022-05-21 13:12

شعار سال

شعار