طراحی سایت
سه شنبه 1 بهمن 1398.

 

اخبار تصویری

 

نقشه آنلاین اصغرآباد

پروژه بهسازی

کوچه شهید علی اکبر جعفریان

شامل : زیرسازی، جدول گذاری، کانیوگذاری و آسفالت

محل پروژه : کوچه شهید علی اکبر جعفریان، کوچه شهید مهدی معینی و کوچه شهید یداله ماه

مساحت پروژه : 15000 متر مربع (بطول 1500 متر)

مبلغ اعتبار پروژه : فاز اول  2 میلیارد ریال

طراحی سایت
سه شنبه 1 بهمن 1398.
تاریخ شمسی :
الثلاثاء 26 جماد أول 1441.
تاریخ قمری :
Jan 21 2020.
تاریخ میلادی :

وب سایت های دولتی

اوقات شرعی

شهروندمسئول=شهرزیبا

تبلیغات سایت