طراحی سایت
شنبه 10 آبان 1399.

 

اخبار تصویری

 

نقشه آنلاین اصغرآباد

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1398     به زودی

 

 ** دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1397  **

بدون تغییر و بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 اعمال گردید.

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1396 

  

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1395

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1394

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1393

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1392

 

     دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی 1391

 

 

 

طراحی سایت
شنبه 10 آبان 1399.
تاریخ شمسی :
السبت 15 ربيع أول 1442.
تاریخ قمری :
Oct 31 2020.
تاریخ میلادی :

وب سایت های دولتی

اوقات شرعی

شهروندمسئول=شهرزیبا

تبلیغات سایت